preload
×
  • Korean
  • Chinese
  • Japanese
  • English

Bất động sản

  • Thị trường mục tiêu: TMS Group tập trung phát triển bất động sản tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

  • Khách hàng mục tiêu: Là những người có mong muốn sở hữu nơi ở đầy đủ tiện ích, đồng bộ, gần gũi với thiên nhiên, chuẩn quốc tế

  • Định vị sản phẩm: Phát triển các sản phẩm bất động sản trung và cao cấp với chi phí hợp lý

Các nhóm sản phẩm BĐS:

Hệ sinh thái bao quanh Bất động sản

Bên cạnh định hướng phát triển BĐS là lĩnh vực then chốt, TMS Group tập trung khai thác hệ sinh thái bao quanh BĐS bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Bán lẻ, Vui chơi giải trí...

Lĩnh vực hoạt động liên quan:

Lĩnh vực kinh doanh

© 2019 by TMS Group. All rights reserved.